Правила продажу | U-Concert офіційні квитки

Правила продажу

§ 1 Визначення понять

Терміни, що використовуються в регламенті, означають:

1. Правила – ці Правила продажу Квитків/Товарів на Порталі.
2. Портал – портал u-ticket.fun, що працює під доменом: u-ticket.fun, яким керує Оператор.
3. Оператор – ICSTechnologies OU з місцезнаходженням 18-30 Kentmanni street,
Tallinn, Harju 10116, Реєстраційний код: 12627299, НДС номер: EE102210471
4. Захід – концерт, вистава або будь-який інший культурно-розважальний чи спортивний захід, організований Організатором, на який доступні квитки через Портал.
5. Організатор – фізична чи юридична особа, яка є організатором Заходу.
6. Замовник – фізична чи юридична особа, яка здійснює Бронювання Квитків на Порталі.
7. Бронювання – послуга, що полягає в тимчасовому блокуванні місць, зазначених Замовником для проведення Заходу та пов’язаного з ним продажу Квитків і Товарів, із зазначенням способу їх доставки разом з інформацією про статус замовлення.
8. Форма квитка – квиток на Захід у паперовій формі, надрукований на спеціальному папері з відповідними елементами захисту.
9. PDF квиток – електронний квиток на Захід.
10. Квиток – Форма квитка або Квиток у форматі PDF, що дозволяє Клієнту потрапити на Подію, якої стосується квиток.
11. Товари – книги, DVD або Blu-Ray диски або інші товари та подарунки, пов’язані з Заходом або виконавцем, який бере участь у Заході,
12. Інформаційний бюлетень – послуга періодичного інформування електронною поштою/SMS про пропозиції Подій та акцій на основі даних, наданих Замовником, на умовах, описаних у Регламенті веб-сайту u-ticket.fun.
13. УПК – Закон «Про права споживачів»
14. GDPR – РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року щодо захисту осіб у зв’язку з обробкою персональних даних і вільного переміщення таких даних, а також про скасування Директиви 95/ 46 / EC (загальний регламент захисту даних)

§ 2 Сфера застосування Регламенту

1. Правила застосовуються до всіх Бронювань, здійснених через Портал.
2. Здійснення бронювання означає згоду з Правилами.
3. Клієнт підтверджує ознайомлення з Правилами, відмічаючи відповідне поле на Порталі під час Бронювання.
4. Положення підготовлено з метою виконання зобов’язань підприємця щодо інформації в договорах, укладених поза приміщенням або на відстані, яку Оператор, як підприємець, зобов’язаний надати Замовнику

§ 3 Процес придбання квитків і товарів

1. Для здійснення Бронювання та придбання Квитків і Товарів Клієнт:
a) вибирає Подію зі списку, доступного на Порталі,
b) вибирає доступні місця для певної події,
c) надає свої дані,
d) підтверджує, що він ознайомився з Регламентом, встановивши прапорець,
e) може вибрати варіант доставки інформаційного бюлетеня відповідно до Регламенту веб-сайту u-ticket.fun,
f) вибирає спосіб оплати зі списку, доступного на Порталі,
g) якщо для даної Події є доступні Товари, Клієнт може переглянути список під вищеописаними даними та можете додати їх до Бронювання.

2. Перед підтвердженням Бронювання Клієнт бачить на Порталі його зведення із зазначеною сумою до оплати.
3. Замовник несе відповідальність за правдивість і правильність даних, зазначених у п1.

4. Оператор формує, зазначену відповідно до пп 1, короткий зміст Бронювання.

5. Клієнт сплачує суму, що випливає з Бронювання, відповідно до обраного ним способу оплати.

6. Після отримання повної суми, що випливає з Бронювання, Оператор доставляє Квитки та Товари Клієнту.

§ 4 Способи оплати та термін дії Бронювання

1. Оператор пропонує наступні форми оплати Квитків і Товарів з Бронювання:
а) банківський переказ,
б) оплата онлайн (on-line) банківським переказом або кредитною карткою,
в) оплата електронними гаманцями Apple/Google Pay

2. Доступні форми оплати даної Події із зазначених у розд. 1 надаються при оформленні Бронювання.

3. Замовник обирає форму доставки Квитків і Товару.

4. Онлайн-платежі (on-line) здійснюються організацією, що співпрацює з Оператором, яка надає послуги з прийому платежів платіжними картками, електронними гаманцями та/або онлайн-переказів.

5. Назва організації/суб’єктів, які співпрацюють з Оператором, згадана вище, доступна на Порталі та видима Клієнту під час процесу придбання Квитків і Товарів. Для виконання договору необхідно надати цій особі дані Замовника в такому обсязі: ім’я, прізвище, адреса електронної пошти, телефон.

6. Вибір Замовником способу оплати визначає термін дії Бронювання.

7. Термін дії Бронювання:
а) для банківських переказів: 1 робочій день
б) для онлайн оплати (on-line) банківським переказом: 1 година
в) для оплати онлайн (on-line) кредитною карткою: 1 година

8. Оператор має право анулювати бронювання в наступних випадках:
а) дострокове припинення продажу квитків на певний Захід на вимогу Організатора,
b) існування інших бронювань того самого Клієнта для даної Події, які не були оплачені.

9. Якщо протягом зазначеного вище періоду дії Бронювання, який рахується з моменту прийняття Клієнтом Бронювання відповідно до § 3, загальна сума, що підлягає сплаті за Бронюванням, не буде сплачена, неоплачене Бронювання анулюється.

10. Персональні дані Замовника обробляються з метою укладання договору купівлі-продажу Квитків або Товарів; укладення договору з Замовником відбувається після сплати повної суми платежу, що є результатом Бронювання.

11. Якщо обрано варіант банківського переказу, оплата може бути здійснена лише на номер банківського рахунку, вказаний у підтвердженні бронювання, надісланому на електронну адресу Клієнта.
12. Оператор приймає перекази в Евро.

§ 5 Скасовані події та повернення

1. Повернення квитків можливе лише у разі:
a) скасування Заходу, або
б) зміна дати, місця або істотна зміна часу проведення Заходу.

2. У випадках, крім описаних у абз. 1 Повернення квитків неможливе – Клієнт не має права відмовитися від договору.
3. Стосовно споживачів обмеження, зазначене в абз. 2 випливає зі ст. 38 п. 12 УПК.

4. У випадку, зазначеному в абз. 1 л. б, Оператор інформує Клієнта про можливість повернення Квитків або збереження їх терміну дії на змінену Подію.

5. Замовник приймає рішення в обсязі, описаному в розд. 4 протягом строку, зазначеного Оператором в інформації про зміну Події.

6. Відсутність рішення Клієнта, зазначеного в п.п. 4 і 5 вище, до зазначеної дати, означає прийняття зміненої Події та збереження чинності Квитків.

7. У випадках, зазначених у абз. 1 л. a та пунктів 4-6 щодо вибору повернення Квитків, Оператор порталу поверне Клієнту належну суму негайно, не пізніше ніж протягом 30 робочих днів, таким же чином, як Клієнт сплатив Бронювання.

§ 6 Опитування задоволеності – думки про Події

1. Оператор надає Клієнту безкоштовну послугу з розміщення на Порталі (або у соцмережах) відгуків або думок про Події, на які було придбано Квиток.

2. Оператор, отримавши згоду Замовника, може після закінчення Заходу надіслати електронною поштою/SMS та одноразово анкету для висловлення думки щодо Заходу.

3. Додаткова згода на отримання e-mail / SMS з проханням заповнити анкету надається в процесі Бронювання.

4. Оператор публікує зміст відгуку разом з псевдонімом, наданим Клієнтом, на Порталі в розділі Відгуки.

5. У разі розміщення відгуків або думок про Події, Замовник поширює їх добровільно та гарантує, що розміщений ним контент не порушує товари та права третіх осіб, не суперечить законодавству та погоджується на їх можливий розвиток. або модифікація Оператором.

6. Якщо Замовник, інша фізична чи юридична особа вважає, що контент, розміщений на Порталі, порушує їхні права, особисті права, порядність, почуття, мораль, переконання, принципи чесної конкуренції, таємницю, що охороняється законом, вони повинні негайно повідомити про це Оператора, а Оператор порталу, дізнавшись про потенційне порушення, негайно вживає заходів для видалення з Порталу контенту, який є причиною порушення.

7. Оператор порталу не несе відповідальності за контент, розміщений Клієнтами або іншими особами, за умови отримання повідомлення відповідно до п. 6 вище.

§ 7 Скарги

1. Усі скарги клієнта розглядаються Оператором протягом максимум 10 робочих днів і повинні бути надіслані на електронну адресу info@u-ticket.fun або на юридичну адресу для листування Оператора.

2. Якщо скарга не стосується Оператора, Порталу або його роботи і стосується Організатора, Оператор негайно передає скаргу Організатору.

3. У випадку, зазначеному в абз. 2, термін розгляду скарги може бути продовжений і залежить від Організатора, а про продовження строку розгляду скарги Замовник буде негайно повідомлений Оператором.

4. Будь-які повернення та компенсації для Клієнта в результаті позитивного розгляду скарги будуть здійснені протягом терміну, зазначеного в § 5 розд. 7.

5. Будь-які суперечки, пов’язані з послугами, які надаються Оператором на Порталі, вирішуються в судах загальної юрисдикції.

§ 8 Положення щодо Товару

1. Оператор зобов’язується доставити Товар без дефектів.

2. Клієнт, який є споживачем, має право відмовитися від договору без пояснення причини лише в обсязі Товарів протягом 14 днів з дати доставки відправлення з Товаром, відповідно до п. 3.

3. Закон, згаданий вище, не поширюється на Товари, які є звуковими або візуальними записами, захисна упаковка яких була відкрита після доставки.

4. Клієнт, який є споживачем, може відмовитися від договору шляхом недвозначної заяви Оператору, надісланої поштою або електронною поштою на адресу: ICSTechnologies OU з місцезнаходженням 18-30 Kentmanni street, Tallinn, Harju 10116, електронна пошта: info@u-ticket.fun.

5. Типова форма відмови, згадана вище, доступна на Порталі, але її використання не є обов’язковим.

6. Для дотримання строку для відмови від договору достатньо, щоб Замовник направив заяву про реалізацію свого права до закінчення терміну для відмови від договору.

7. У разі відмови від договору Оператор повертає Замовнику всі кошти, отримані за цим договором, включаючи витрати на доставку Товару (за винятком додаткових витрат, пов’язаних із обраним Замовником способом доставки, відмінним від найдешевшого). стандартний спосіб доставки, запропонований Оператором), негайно, але в будь-якому випадку не пізніше 14 днів з дати, коли Оператор був проінформований про рішення Клієнта скористатися правом відмови від цього договору.

8. Оператор поверне платіж за допомогою того самого способу оплати, який вибрав клієнт у початковій транзакції, якщо клієнт прямо не погоджується на інше рішення.

9. У будь-якому випадку клієнт не несе жодних комісій у зв’язку з поверненням коштів у зв’язку з відмовою від договору.

10. Оператор може утримувати відшкодування до моменту отримання товару або доки Клієнт не надасть підтвердження його повернення, залежно від того, яка подія відбудеться першою.

11. Клієнт повертає або передає товар ICSTechnologies OU з місцезнаходженням 18-30 Kentmanni street, Tallinn, Harju 10116, негайно, але в будь-якому випадку не пізніше 14 днів з дати, коли він повідомив Оператора про відмову від договору.

12. Термін, зазначений у розд. 11 зберігається, якщо Клієнт повертає товар до закінчення 14-денного терміну.

13. Клієнт повинен нести прямі витрати на повернення товарів Оператору.

14. Клієнт несе відповідальність лише за зменшення вартості предмета в результаті використання його іншим способом, ніж це було необхідно для встановлення природи, характеристик і функціонування предмета.

§ 9 Технічні умови та вимоги до надання послуг

1. Для належного використання Порталу необхідно використовувати поточні версії веб-браузерів, сумісних зі стандартом HTML5, з підтримкою JavaScript і SSL.

§ 10 Інші положення

1. Оператор не несе відповідальності за збитки, заподіяні діями чи бездіяльністю Замовника чи інших осіб, зокрема за використання ними Порталу у спосіб, що не відповідає чинному законодавству чи Регламенту.

2. Оператор не несе відповідальності перед Клієнтом за дії Організаторів, зокрема за скасовані або затримані Події. Окрім випадків коли Оператор також виступає Організатором подій та заходів.

3. Квиток, який є нерозбірливим, пошкодженим або зіпсованим, не дає Клієнту права на участь у Події.

§ 11 Захист персональних даних – політика конфіденційності

1. Адміністратором персональних даних Клієнта є ICSTechnologies OU з місцезнаходженням 18-30 Kentmanni street, Tallinn, Harju 10116, Реєстраційний код: 12627299, НДС номер: EE102210471, або інші підприємства (во) орієнтовні на збереження даних Замовника, з якими укладені відповідні угоди.

2. Клієнт може зв’язатися з адміністратором даних електронною поштою за такою адресою: info@u-ticket.fun

3. Клієнт може подати запит на виправлення даних, якщо вони є неправильними/неповними, видалення, обмеження обробки або передачі даних.

4. Персональні дані, після закінчення законних підстав для подальшої обробки, анонімізуються.

5. Термін зберігання даних визначається відповідно до призначення послуг.

6. Інформація про персональні дані, які обробляються в процесі Бронювання, купівлі та доставки Квитків та товарів:
a) Клієнт, який є фізичною особою, яка здійснює бронювання, погоджується на обробку його персональних даних у обсязі, необхідному для здійснення бронювання.
b) обсяг оброблюваних даних включає ім’я, прізвище, адресу електронної пошти, номер телефону, а у випадку надсилання квитків або товарів поштою чи кур’єром також вулицю, номер будинку, номер квартири, поштовий індекс та місто.
c) правовою основою обробки є діяльність, необхідна для укладення договору
b) після виконання замовлення дані обробляються на підставі ст. 1 пункт c), f) GDPR у зв’язку з AEDA, ст. 18 (1) згідно з AEU: ст. 19 параграф 2 пункти 1 і 4
d) Якщо Бронювання залишається неоплаченим, Клієнт погоджується на обробку персональних даних для завершення Бронювання до дати Події або до завершення процесу розгляду скарги.
д) У разі надсилання Квитків або Товарів поштою або кур’єром, для виконання договору необхідно довірити обробку даних поштовому оператору або кур’єрській компанії.
f) У разі оплати через онлайн-платежі, для виконання договору необхідно надати ім’я, прізвище, адресу електронної пошти суб’єкту, який надає послуги з прийому платежів платіжними картками та/або онлайн-перекази.
g) Клієнт має право подати скаргу щодо обробки його даних Оператором до наглядового органу: Управління захисту персональних даних